Kontakty

Siedziba firmy
AXland.cz s.r.o.Aleje 473/109, Hošťálkovice725 28 Ostrava
IČO: 29444519
DIČ: CZ29444519
Informacje kontaktowe
 

EET Information Notification

Zgodnie z ustawą o rejestracji sprzedaży Sprzedający jest zobowiązany do wystawienia Kupującemu pokwitowania. Jednocześnie jest on zobowiązany do zarejestrowania otrzymanej sprzedaży u administratora podatkowego online